Kapcsolat

Üzemeltető:
Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
Székhely:
 
5100 Jászberény,
Margit-sziget 1.
Iroda: 
5100 Jászberény,
Margit-sziget 1.
Telefon:
+36/57/411-618
E-mail:
sport@vvzrt.hu

Házirend

 

.

JÉGPÁLYA HÁZIREND

 1. A jégpályát minden látogató saját felelősségére használja.

 2. A Jégpálya területe csak rendeltetésének megfelelően használható.

 3. A Jégpálya használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen házirendben foglalt szabályokat.

 4. A Jégpálya területére érkezőknek a biztonságos működés érdekében, a létesítményben dolgozók kéréseit, utasításait és figyelmeztetéseit maradéktalanul teljesíteniük kell.

 5. A létesítmény egész területén a dohányzás tilos.

 6. Az iskolaidő (testnevelés óra) keretében érkező diákok csak kísérővel léphetnek be a csarnokba, illetve tartózkodhatnak a létesítmény területén.

 7. A sportolók az öltözőt az edzést és mérkőzést megelőzően fél órával megelőzően foglalhatják el.

 8. Az iskolák osztályai csak az előzetesen kijelölt jégidő alatt tartózkodhatnak a létesítményben.

 9. A diákok iskolaidőben a jégpályán csak az oktatók felügyelete mellett és az előre kijelölt térfélen tartózkodhatnak egymás zavarása nélkül.

 10. Iskolaidőben jégre eszközöket csak a kísérő engedélyével, és felügyeletével vihetnek fel a tanulók (korong, labda, jégkorong ütő), ezen eszközök használatából eredő balesetért a kísérőt terheli a felelősség.

 11. Felszólításra mindenkinek el kell hagyni a jég felületét.

 12. Amikor a jégkészítő gép dolgozik, a jégkarbantartón kívül senki nem tartózkodhat a jégen.

 13. Az épületben, és az öltözőkben hagyott vagyontárgyakért, és személyes holmikért felelősséget nem vállalunk.

 14. A közönségkorcsolya ideje alatt a jégpályát mindenki a saját felelősségére használhatja.

 15. A jégpályát kizárólag megváltott belépővel lehet igénybe venni, amely egyszeri belépésre jogosít.

 16. Az általános nyitva tartást üzemeltető megváltoztathatja, az esetleges változások a www.jaszberenyijegpalya.hu weboldalon kerülnek közlésre.

 17. A közönségkorcsolya ideje alatt balesetet okozó eszközöket (labda, korong, stb.) és egyéb akadályokat jelentő tárgyakat, eszközöket a jégre felvinni szigorúan tilos!

 18. Jégre lépni cipőben, bármilyen csomaggal, vagy egyéb balesetveszélyt okozó tárggyal szigorúan tilos!

 19. A jégpálya berendezések kizárólag rendeltetésének megfelelően használhatók.

 20. Korcsolyaoktatást csak a Jégcsarnokkal szerződésben álló vagy a szerződéses partner által delegált oktatók tarthatnak.

 21. Alkohol, tudati állapotot befolyásoló szer, gyógyszer hatása alatt álló személynek jégre lépni tilos!

 22. A jégpályán a folyamatos korcsolyázást, haladást akadályozni, a korcsolyázókat zavarni, illetve bármilyen balesetveszélynek kitenni tilos.

 23. A Jégcsarnok egész területén a rend fenntartására az üzemeltető közvetlen munkatársai jogosultak. /karbantartó, biztonsági személyzet, verseny és rendezvény estén szervező, rendező/. A jégpályán másokat zavaró, rendbontó, magatartásával balesetveszélyt okozó személyt felszólíthat a létesítmény elhagyására még akkor is, ha érvényes belépővel rendelkezik. Ilyen esetben a belépő árát nem áll módunkban megtéríteni.

 24. Valamennyi vendég, sportoló, vezető és kísérő köteles betartani a Jégcsarnok Házirendjét, valamint Munka- és Tűzvédelmi előírásait.

 25. A házirendben foglalt szabályok megsértése a Jégcsarnok területéről való kitiltást vonhatja maga után.

 26. A tűzvédelmi vészkijáratokat csak tűz estén szabad kinyitni! A felesleges nyitásból eredő károkat az okozó köteles megtéríteni.

 27. A belépőjegy megvásárlásával a Jégcsarnok látogatói elfogadják, hogy a nyitvatartási idő alatt, valamint a Jégcsarnok rendezvényein kép-, és hangfelvételek készülhetnek, melyeken, mint látogatók feltűnhetnek. A felvételeken szereplő látogatóink semmilyen követeléssel nem léphetnek fel a rendezőkkel, a felvétel készítőivel vagy annak jogos felhasználóival szemben.

 28. A Házirendet a Jégcsarnok Üzemeltetője saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg törvényi szabályozások változása miatt kiegészítheti.vissza